خانه / نمونه دولتی و تیزهوشان

نمونه دولتی و تیزهوشان

ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی تپه اسماعیل‌آباد – تورچی

ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی تپه اسماعیل‌آباد – تورچی ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی تپه اسماعیل‌آباد – تورچی : مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی جزء مدارس استعدادهای درخشان و بسیار پر طرفدار در کشور می باشند و به دلیل بالاتر بودن سطح علمی و امکانات اموزشی در این مدارس ، بسیاری از والدین تمایل دارند فرزندانشان ...

بیشتر بخوانید »

کارت ورود به جلسه تیزهوشان تپه اسماعیل‌آباد – تورچی

کارت ورود به جلسه تیزهوشان تپه اسماعیل‌آباد – تورچی کارت ورود به جلسه آزمون تیزهوشان تپه اسماعیل‌آباد – تورچی را چگونه دریافت کنیم؟ آزمون ورودی مدارس تیزهوشان در اردیبشهت و خرداد ماه برگزار خواهد شد و داوطلبانی که در آزمون شرکت نموده اند جهت شرکت در جلسه آزمون نیاز به دریافت کارت ورود به آزمون تیزهوشان را دارند تا مجاز ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام مدارس شاهد تپه اسماعیل‌آباد – تورچی

ثبت نام مدارس شاهد تپه اسماعیل‌آباد – تورچی ثبت نام مدارس شاهد برای جذب دانش آموزان متقاضی تحصیل در مدارس شاهد تپه اسماعیل‌آباد – تورچیدر سالتحصیلی جدید هرساله از اول خرداد شروع می شود. پیش ثبت نام مدارس شاهد تپه اسماعیل‌آباد – تورچیطبق روال سال های اخیر در تمامی مقاطع تحصیلی که شامل : ثبت نام مدارس شاهد ابتدایی ، ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام آزمون مدارس تیزهوشان تپه اسماعیل‌آباد – تورچی

ثبت نام آزمون مدارس تیزهوشان تپه اسماعیل‌آباد – تورچی مدارس تیزهوشان تپه اسماعیل‌آباد – تورچی هرساله با هدف جذب دانش آموزان علاقه مند به تحصیل در این مدارس اقدام به برگزاری آزمون ورودی می نماید و دانش آموزان بسیاری داوطلب شرکت در آزمون ورودی این مدارس می باشند، زیرا مدارس تیزهوشان تپه اسماعیل‌آباد – تورچی کیفیت آموزشی مناسب و همچنین ...

بیشتر بخوانید »

اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان تپه اسماعیل‌آباد – تورچی  

اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان تپه اسماعیل‌آباد – تورچی   اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان تپه اسماعیل‌آباد – تورچی : آزمون مدارس تیزهوشان تپه اسماعیل‌آباد – تورچی هرساله در دو پایه هفتم و دهم برگزار گردید. دانش آموزانی که داوظلب شرکت در آزمون تیزهوشان بوده و از طریق سایت سازمان استعدادهای درخشان ثبت نام خود را انجام داده بودند ، ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام آزمون مدارس تیزهوشان آزگون – آشان

ثبت نام آزمون مدارس تیزهوشان آزگون – آشان مدارس تیزهوشان آزگون – آشان   هرساله با هدف جذب دانش آموزان علاقه مند به تحصیل در این مدارس اقدام به برگزاری آزمون ورودی می نماید و دانش آموزان بسیاری داوطلب شرکت در آزمون ورودی این مدارس می باشند، زیرا مدارس تیزهوشان آزگون – آشان   کیفیت آموزشی مناسب و همچنین سطح علمی بالاتری ...

بیشتر بخوانید »

کارت ورود به جلسه تیزهوشان آزگون – آشان

کارت ورود به جلسه تیزهوشان آزگون – آشان کارت ورود به جلسه آزمون تیزهوشان آزگون – آشان را چگونه دریافت کنیم؟ آزمون ورودی مدارس تیزهوشان در اردیبشهت و خرداد ماه برگزار خواهد شد و داوطلبانی که در آزمون شرکت نموده اند جهت شرکت در جلسه آزمون نیاز به دریافت کارت ورود به آزمون تیزهوشان را دارند تا مجاز به شرکت ...

بیشتر بخوانید »

اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان آزگون – آشان

اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان آزگون – آشان اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان آزگون – آشان: آزمون مدارس تیزهوشان آزگون – آشانهرساله در دو پایه هفتم و دهم برگزار گردید. دانش آموزانی که داوظلب شرکت در آزمون تیزهوشان بوده و از طریق سایت سازمان استعدادهای درخشان ثبت نام خود را انجام داده بودند ، در خرداد ماه در جلسه آزمون ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی آزگون – آشان

ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی آزگون – آشان ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی آزگون – آشان : مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی جزء مدارس استعدادهای درخشان و بسیار پر طرفدار در کشور می باشند و به دلیل بالاتر بودن سطح علمی و امکانات اموزشی در این مدارس ، بسیاری از والدین تمایل دارند فرزندانشان در یکی از ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام آزمون مدارس تیزهوشان خواجه مرجان – درویش بقال

ثبت نام آزمون مدارس تیزهوشان خواجه مرجان – درویش بقال مدارس تیزهوشان خواجه مرجان – درویش بقال  هرساله با هدف جذب دانش آموزان علاقه مند به تحصیل در این مدارس اقدام به برگزاری آزمون ورودی می نماید و دانش آموزان بسیاری داوطلب شرکت در آزمون ورودی این مدارس می باشند، زیرا مدارس تیزهوشان خواجه مرجان – درویش بقال  کیفیت آموزشی ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی خواجه مرجان – درویش بقال

ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی خواجه مرجان – درویش بقال ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی خواجه مرجان – درویش بقال  : مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی جزء مدارس استعدادهای درخشان و بسیار پر طرفدار در کشور می باشند و به دلیل بالاتر بودن سطح علمی و امکانات اموزشی در این مدارس ، بسیاری از والدین تمایل ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام آزمون مدارس تیزهوشان اسبقران – اسطلو

ثبت نام آزمون مدارس تیزهوشان اسبقران – اسطلو مدارس تیزهوشان اسبقران – اسطلو هرساله با هدف جذب دانش آموزان علاقه مند به تحصیل در این مدارس اقدام به برگزاری آزمون ورودی می نماید و دانش آموزان بسیاری داوطلب شرکت در آزمون ورودی این مدارس می باشند، زیرا مدارس تیزهوشان اسبقران – اسطلو کیفیت آموزشی مناسب و همچنین سطح علمی بالاتری ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی اسبقران – اسطلو

ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی اسبقران – اسطلو ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی اسبقران – اسطلو : مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی جزء مدارس استعدادهای درخشان و بسیار پر طرفدار در کشور می باشند و به دلیل بالاتر بودن سطح علمی و امکانات اموزشی در این مدارس ، بسیاری از والدین تمایل دارند فرزندانشان در یکی ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام آزمون مدارس تیزهوشان اسیران – الهرد

ثبت نام آزمون مدارس تیزهوشان اسیران – الهرد مدارس تیزهوشان اسیران – الهرد هرساله با هدف جذب دانش آموزان علاقه مند به تحصیل در این مدارس اقدام به برگزاری آزمون ورودی می نماید و دانش آموزان بسیاری داوطلب شرکت در آزمون ورودی این مدارس می باشند، زیرا مدارس تیزهوشان اسیران – الهرد کیفیت آموزشی مناسب و همچنین سطح علمی بالاتری ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی اسیران – الهرد

ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی اسیران – الهرد ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی اسیران – الهرد : مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی جزء مدارس استعدادهای درخشان و بسیار پر طرفدار در کشور می باشند و به دلیل بالاتر بودن سطح علمی و امکانات اموزشی در این مدارس ، بسیاری از والدین تمایل دارند فرزندانشان در یکی ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام آزمون مدارس تیزهوشان اورتاسو – ایده لو

ثبت نام آزمون مدارس تیزهوشان اورتاسو – ایده لو مدارس تیزهوشان اورتاسو – ایده لو هرساله با هدف جذب دانش آموزان علاقه مند به تحصیل در این مدارس اقدام به برگزاری آزمون ورودی می نماید و دانش آموزان بسیاری داوطلب شرکت در آزمون ورودی این مدارس می باشند، زیرا مدارس تیزهوشان اورتاسو – ایده لو کیفیت آموزشی مناسب و همچنین ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی اورتاسو – ایده لو

ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی اورتاسو – ایده لو ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی اورتاسو – ایده لو : مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی جزء مدارس استعدادهای درخشان و بسیار پر طرفدار در کشور می باشند و به دلیل بالاتر بودن سطح علمی و امکانات اموزشی در این مدارس ، بسیاری از والدین تمایل دارند فرزندانشان ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام آزمون مدارس تیزهوشان دوزال – دوست آشنا

ثبت نام آزمون مدارس تیزهوشان دوزال – دوست آشنا مدارس تیزهوشان دوزال – دوست آشنا هرساله با هدف جذب دانش آموزان علاقه مند به تحصیل در این مدارس اقدام به برگزاری آزمون ورودی می نماید و دانش آموزان بسیاری داوطلب شرکت در آزمون ورودی این مدارس می باشند، زیرا مدارس تیزهوشان دوزال – دوست آشنا کیفیت آموزشی مناسب و همچنین ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی دوزال – دوست آشنا

ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی دوزال – دوست آشنا ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی دوزال – دوست آشنا : مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی جزء مدارس استعدادهای درخشان و بسیار پر طرفدار در کشور می باشند و به دلیل بالاتر بودن سطح علمی و امکانات اموزشی در این مدارس ، بسیاری از والدین تمایل دارند فرزندانشان ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام آزمون مدارس تیزهوشان موسی قیه – منصورآباد

ثبت نام آزمون مدارس تیزهوشان موسی قیه – منصورآباد مدارس تیزهوشان موسی قیه – منصورآباد هرساله با هدف جذب دانش آموزان علاقه مند به تحصیل در این مدارس اقدام به برگزاری آزمون ورودی می نماید و دانش آموزان بسیاری داوطلب شرکت در آزمون ورودی این مدارس می باشند، زیرا مدارس تیزهوشان موسی قیه – منصورآباد کیفیت آموزشی مناسب و همچنین ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی موسی قیه – منصورآباد

ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی موسی قیه – منصورآباد ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی موسی قیه – منصورآباد : مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی جزء مدارس استعدادهای درخشان و بسیار پر طرفدار در کشور می باشند و به دلیل بالاتر بودن سطح علمی و امکانات اموزشی در این مدارس ، بسیاری از والدین تمایل دارند فرزندانشان ...

بیشتر بخوانید »