خانه / بایگانی نویسنده:٪ s (صفحه 5)

بایگانی نویسنده:٪ s

ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد انجمنه – بلبر

ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد انجمنه – بلبر با این که 5 سال از ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد انجمنه – بلبر می گذرد ولی هنوز هم بسیاری از داوطلبان نسبت به شرایط و نحوه ثبت نام ، زمان ثبت نام و لیست رشته های بدون کنکور دانشگاه آزاد انجمنه – بلبر بی اطلاع می باشند. با تغییر ...

بیشتر بخوانید »

کارت ورود به جلسه تیزهوشان انجمنه – بلبر

کارت ورود به جلسه تیزهوشان انجمنه – بلبر کارت ورود به جلسه آزمون تیزهوشان انجمنه – بلبر را چگونه دریافت کنیم؟ آزمون ورودی مدارس تیزهوشان در اردیبشهت و خرداد ماه برگزار خواهد شد و داوطلبانی که در آزمون شرکت نموده اند جهت شرکت در جلسه آزمون نیاز به دریافت کارت ورود به آزمون تیزهوشان را دارند تا مجاز به شرکت ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام مدارس شاهد انجمنه – بلبر

ثبت نام مدارس شاهد انجمنه – بلبر ثبت نام مدارس شاهد برای جذب دانش آموزان متقاضی تحصیل در مدارس شاهد انجمنه – بلبر در سالتحصیلی جدید هرساله از اول خرداد شروع می شود. پیش ثبت نام مدارس شاهد انجمنه – بلبر طبق روال سال های اخیر در تمامی مقاطع تحصیلی که شامل : ثبت نام مدارس شاهد ابتدایی ، ثبت ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام آزمون مدارس تیزهوشان انجمنه – بلبر

ثبت نام آزمون مدارس تیزهوشان انجمنه – بلبر مدارس تیزهوشان انجمنه – بلبر  هرساله با هدف جذب دانش آموزان علاقه مند به تحصیل در این مدارس اقدام به برگزاری آزمون ورودی می نماید و دانش آموزان بسیاری داوطلب شرکت در آزمون ورودی این مدارس می باشند، زیرا مدارس تیزهوشان انجمنه – بلبر  کیفیت آموزشی مناسب و همچنین سطح علمی بالاتری ...

بیشتر بخوانید »

اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان انجمنه – بلبر  

اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان انجمنه – بلبر   اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان انجمنه – بلبر : آزمون مدارس تیزهوشان انجمنه – بلبر هرساله در دو پایه هفتم و دهم برگزار گردید. دانش آموزانی که داوظلب شرکت در آزمون تیزهوشان بوده و از طریق سایت سازمان استعدادهای درخشان ثبت نام خود را انجام داده بودند ، در خرداد ماه ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی انجمنه – بلبر

ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی انجمنه – بلبر ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی انجمنه – بلبر  : مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی جزء مدارس استعدادهای درخشان و بسیار پر طرفدار در کشور می باشند و به دلیل بالاتر بودن سطح علمی و امکانات اموزشی در این مدارس ، بسیاری از والدین تمایل دارند فرزندانشان در یکی ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی گل تپه سفلی – گل قباغ

ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی گل تپه سفلی – گل قباغ ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی گل تپه سفلی – گل قباغ  : مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی جزء مدارس استعدادهای درخشان و بسیار پر طرفدار در کشور می باشند و به دلیل بالاتر بودن سطح علمی و امکانات اموزشی در این مدارس ، بسیاری از ...

بیشتر بخوانید »

اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان گل تپه سفلی – گل قباغ  

اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان گل تپه سفلی – گل قباغ   اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان گل تپه سفلی – گل قباغ : آزمون مدارس تیزهوشان گل تپه سفلی – گل قباغ هرساله در دو پایه هفتم و دهم برگزار گردید. دانش آموزانی که داوظلب شرکت در آزمون تیزهوشان بوده و از طریق سایت سازمان استعدادهای درخشان ثبت نام ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام آزمون مدارس تیزهوشان گل تپه سفلی – گل قباغ

ثبت نام آزمون مدارس تیزهوشان گل تپه سفلی – گل قباغ مدارس تیزهوشان گل تپه سفلی – گل قباغ  هرساله با هدف جذب دانش آموزان علاقه مند به تحصیل در این مدارس اقدام به برگزاری آزمون ورودی می نماید و دانش آموزان بسیاری داوطلب شرکت در آزمون ورودی این مدارس می باشند، زیرا مدارس تیزهوشان گل تپه سفلی – گل ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام مدارس شاهد گل تپه سفلی – گل قباغ

ثبت نام مدارس شاهد گل تپه سفلی – گل قباغ ثبت نام مدارس شاهد برای جذب دانش آموزان متقاضی تحصیل در مدارس شاهد گل تپه سفلی – گل قباغ در سالتحصیلی جدید هرساله از اول خرداد شروع می شود. پیش ثبت نام مدارس شاهد گل تپه سفلی – گل قباغ طبق روال سال های اخیر در تمامی مقاطع تحصیلی که ...

بیشتر بخوانید »

کارت ورود به جلسه تیزهوشان گل تپه سفلی – گل قباغ

کارت ورود به جلسه تیزهوشان گل تپه سفلی – گل قباغ کارت ورود به جلسه آزمون تیزهوشان گل تپه سفلی – گل قباغ را چگونه دریافت کنیم؟ آزمون ورودی مدارس تیزهوشان در اردیبشهت و خرداد ماه برگزار خواهد شد و داوطلبانی که در آزمون شرکت نموده اند جهت شرکت در جلسه آزمون نیاز به دریافت کارت ورود به آزمون تیزهوشان ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد گل تپه سفلی – گل قباغ

ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد گل تپه سفلی – گل قباغ با این که 5 سال از ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد گل تپه سفلی – گل قباغ می گذرد ولی هنوز هم بسیاری از داوطلبان نسبت به شرایط و نحوه ثبت نام ، زمان ثبت نام و لیست رشته های بدون کنکور دانشگاه آزاد گل تپه سفلی ...

بیشتر بخوانید »

رشته های دانشگاه آزاد واحد گل تپه سفلی – گل قباغ

رشته های دانشگاه آزاد واحد گل تپه سفلی – گل قباغ در سال های اخیر داوطلبان زیادی متقاضی تحصیل در لیست رشته های دانشگاه آزاد گل تپه سفلی – گل قباغ شده اند و هر سال بر تعداد متقاضیان شرکت در دوره های بدون کنکور دانشگاه آزاد افزوده می شود و دانشگاه آزاد گل تپه سفلی – گل قباغ از ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام دانشگاه علمی کاربردی واحد گل تپه سفلی – گل قباغ

ثبت نام دانشگاه علمی کاربردی واحد گل تپه سفلی – گل قباغ ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی واحد گل تپه سفلی – گل قباغ: داوطلبانی که علاقه مند به ورود به دانشگاه ، بدون شرکت در آزمون می باشند می توانند از طریق ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی واحد گل تپه سفلی – گل قباغتحصیل نمایند ...

بیشتر بخوانید »

رشته های علمی کاربردی واحد گل تپه سفلی – گل قباغ

رشته های علمی کاربردی واحد گل تپه سفلی – گل قباغ رشته های علمی کاربردی واحد گل تپه سفلی – گل قباغ   : داوطلبانی که علاقه مند به ورود به رشته های کاردانی فنی واحد گل تپه سفلی – گل قباغ   دانشگاه علمی کاربردی بدون شرکت در آزمون می باشند می توانند از طریق ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام بدون کنکور پیام نور گل تپه سفلی – گل قباغ

ثبت نام بدون کنکور پیام نور گل تپه سفلی – گل قباغ دانشگاه پیام نور گل تپه سفلی – گل قباغ  یکی از مراکز دانشگاهی فعل در کشورمان هست که سالانه به صورت بدون کنکور اقدام به جذب دانشجو می نماید. هر ساله دانشگاه پیام نور گل تپه سفلی – گل قباغ  در دو بازی زمانی برای نیم سال اول ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام بدون کنکور پیام نور  لاله‌ای – مبارک‌آباد کله رش

ثبت نام بدون کنکور پیام نور  لاله‌ای – مبارک‌آباد کله رش دانشگاه پیام نور  لاله‌ای – مبارک‌آباد کله رش یکی از مراکز دانشگاهی فعل در کشورمان هست که سالانه به صورت بدون کنکور اقدام به جذب دانشجو می نماید. هر ساله دانشگاه پیام نور  لاله‌ای – مبارک‌آباد کله رش در دو بازی زمانی برای نیم سال اول تحصیلی (ورودی مهر) ...

بیشتر بخوانید »

رشته های علمی کاربردی واحد  لاله‌ای – مبارک‌آباد کله رش

رشته های علمی کاربردی واحد  لاله‌ای – مبارک‌آباد کله رش رشته های علمی کاربردی واحد  لاله‌ای – مبارک‌آباد کله رش   : داوطلبانی که علاقه مند به ورود به رشته های کاردانی فنی واحد  لاله‌ای – مبارک‌آباد کله رش   دانشگاه علمی کاربردی بدون شرکت در آزمون می باشند می توانند از طریق ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی ، رشته ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام دانشگاه علمی کاربردی واحد  لاله‌ای – مبارک‌آباد کله رش

ثبت نام دانشگاه علمی کاربردی واحد  لاله‌ای – مبارک‌آباد کله رش ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی واحد  لاله‌ای – مبارک‌آباد کله رش: داوطلبانی که علاقه مند به ورود به دانشگاه ، بدون شرکت در آزمون می باشند می توانند از طریق ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی واحد  لاله‌ای – مبارک‌آباد کله رشتحصیل نمایند ولی قبل از ...

بیشتر بخوانید »

رشته های دانشگاه آزاد واحد  لاله‌ای – مبارک‌آباد کله رش

رشته های دانشگاه آزاد واحد  لاله‌ای – مبارک‌آباد کله رش در سال های اخیر داوطلبان زیادی متقاضی تحصیل در لیست رشته های دانشگاه آزاد هریس – مرند شده اند و هر سال بر تعداد متقاضیان شرکت در دوره های بدون کنکور دانشگاه آزاد افزوده می شود و دانشگاه آزاد هریس – مرند از جمله دانشگاه هایی می باشد که بصورت ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد  لاله‌ای – مبارک‌آباد کله رش

ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد  لاله‌ای – مبارک‌آباد کله رش با این که 5 سال از ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد  لاله‌ای – مبارک‌آباد کله رش می گذرد ولی هنوز هم بسیاری از داوطلبان نسبت به شرایط و نحوه ثبت نام ، زمان ثبت نام و لیست رشته های بدون کنکور دانشگاه آزاد  لاله‌ای – مبارک‌آباد کله رش ...

بیشتر بخوانید »